Kursus “Elades oma disaini”

„Elades oma disaini“ kursus  («Living Your Design»)

Kursuse eesmärk: Astuda elu otsuste vastuvõtmise eksperimenti, lähtudes enda unikaalsusest.

Suurele inimeste hulgale ei meeldi nende elu, nad tahaksid muuta seda ja raiskavad enda elu ja aega, üritades teha elu selliseks, nagu, nad arvavad, see peaks olema, kuid see ebaõnnestub uuesti ja uuesti. Inimese Disain annab neile lootust ja näitab, et nad ei pea ennast teistega võrdlema. Kõik me oleme unikaalsed.

Kellele: Nendele, kes on lugemise läbinud ja tahab astuda enda läbielamise eksperimendi sisse.

Kursuse läbimise tingimused:

 • Individuaalne lugemine Inimese Disaini süsteemi baasil
 • Õpik „Teie Sisemine Autoriteet. Sissejuhatus Inimese Disaini süsteemi.“

Selle programmi mõte on aidata osalejatel astuda eksperimendi sisse. Protsess seisneb selles, et veenda enda aju, et elamine vastavalt enda Disainile on õigustatud ja jõukohane. Teha intellekti selle protsessi liitlaseks. Just kursuse läbides küsime enda mõistuselt toetust.

See on äratuse, motivatsiooni ja toetuse programm. See on toetus osalejatele, kes on teel enda Autoriteedi ja Strateegiani.

See programm on nende jaoks, kes tunneb, et lugemist ei piisa selleks, et saada aru, miks Strateegia ja Autoriteet on nii tähtsad ja alustada enda disaini läbielamise eksperimendi.

Sellel kursusel me avame enda vale „mina“, me näeme, miks meie elus oli nii palju valu ja ebaõnnestumisi, me näeme, kuidas me elasime vale elu. See on avamise ja vale „mina“ tingituse kustutamise protsess. See on kollektiivne protsess. Seda ei juhtu lugemises, vaid eksperimenti sisseastumisel ja Enda Disaini Läbielamise programm pakub algajatele saada kaaluvat stardi.

Iseendaks muutumine on protsess ning see vajab aega, et elada enda elu uut moodi. On vaja aega, et muutused juurduksid. On vaja aega, et arendada uut olemise võtet. See on tõepoolest eksperiment ja väga keeruline on viia inimeseni Strateegia ja Autoriteedi tähendust lugemises, kui teil ei ole veel disaini elamise kogemust. „Elades enda disaini“ kursus on loomulik lugemise kaaslane. Igaühele, kes sai lugemise, tuleb läbida programmi „Elades enda disaini“.

See 3-päevane kursus ei ole haridus. See on Äratuse ja Rakulise Transformatsiooni programm.

Programmis:

„Sissejuhatus Inimese Disaini“

 • Inimese disaini avamine. Tutvus, kogemus, ootused. Inimese Disaini sissejuhatus. Bodygraph. Määratletus ja avatus.
 • Teadlik ja alateadlik. Isik ja Disain.
 • Vale MINA – Mõistuse harjumused.
 • Miks aju ei või olla Sisemise Autoriteedina.

„Keskused – probleemid“

 • 9 keskuse lühiülevaade.
 • Keskuste mehaanilised funktsioonid: tunnetatuse keskused, mootorid, identsus, rõhk.
 • Pealae keskuse surve: segadus, kahtlus, saladus.
 • Avatud Ajna keskuse käitumise paternid: surve olla kindel, leida vastust.
 • Kõri keskus – kogu Bodygraph´i peamine fookus.
 • Dji keskus – armastus, suunamine, identsus.
 • Määramatu Ego keskus: teil pole, mida tõestada.
 • Määramatu Sakraalne keskus: Teil ei ole vaja mitte midagi ehitada.
 • Määratud Sakraalne keskus: elu võtab otsusi teie eest.
 • Põrna keskus – ohutuse väärtunne
 • Määratud Päikesepõimiku vale MINA strateegia – võtta vastu otsusi momendis
 • Avatud Päikesepõimiku vale MINA strateegia – vältida konfrontatsiooni ja tõde.
 • Kogu aeg rõhu all avatud Juure keskus – vabaneda.
 • Avatus – meie tingitus, valu ja kannatused
 • Määratletus – meie elujõud
 • Emotsionaalne määratletus – tunnetatuse potentsiaal
 • Tervik ja lõhkine määratletus.
 • Kuidas me astume suhetesse. Suhted – avatud keskuste külgetõmme. Avatud keskuste arukus. Mida me saame õppida.

„Strateegia ja autoriteet. Lahendus ja väljapääs“

 • Osalejate isiklikke kaartide ülevaade
 • Strateegia ja Autoriteet – otsus
 • Sisemiste Autoriteetide liigid
 • Tüüpide Strateegia ja protsessid
 • Manifestor – kellele ja kuidas ma mõjun
 • Projektor – kelle kõrval MINA olen, mida nad mulle toovad
 • Projektor – 7-aastane hariduseprotsess
 • Generaator – kes MA olen, kuidas ja millele MA vastu hüüan
 • Koht – Reflektori õnnevõti
 • Une tervislikud harjumused. Korrektne elustiil.
 • Eri tüüpide vale MINA. Vale MINA vestlused.
 • Kartused eksperimendi suhtes.
 • Eri tüüpide praktilised instrumendid. Kuidas astuda sisse eksperimenti.

Toimumise aeg:

Enda Disaini Elamise kursus ONLINE: 3 päeva, esimene päev õhtune sessioon kella 18.00 kuni 20.00 ja kaks täispäeva kella 10.00 kuni 19.00

Enda Disaini Elamise kursus „elav“ formaadis: 2 päeva, kella 10.00 kuni 19.00.