Seminarid ja presentatsioonid

Presentatsioon “INIMESE DISAIN: TEIE UNIKAALNE GENEETILINE KOOD”

EESMÄRK: Anda ettekujutust Inimese Disaini süsteemist osalejate individuaalsete kaartide põhjal.

MILLEST ME HAKKAME RÄÄKIMA:

 • Tutvumne, kogemused, ootused
 • Sissejuhatus Inimese Disaini süsteemi
 • Mis on Bodygraph ehk individuaalne kaart?
 • Määratletus ja avatus. Loodus ja kasvatamine.
 • Inimeste neli tüüpi. Kuidas erinevat moodi tuleb nendega läbi saada?
 • Miks mõnede inimestega on raske suheleda?
 • Kuidas paremin korraldada läbirääkimisi?
 • Mis töötamise viis sobib teile rohkem?
 • Milline on riskilala teie tervisele?
 • Mis moodi saab välja selgitada liidreid?
 • Kes on teie lapsed, kas nad on humanitaarse või reaalse kallukuga?
 • Kes peab tegelema spordiga, aga kes mitte?

KOOLITAJAD: Inimese Disaini Rahvusvahelise Kooli giidid (IHDS)

 • Tatjana Korobenko (Venemaa)
 • Jelena Tihhonova (Eestimaa)

 

Seminar „KUIDAS ME ASTUME SUHTESSE“

EESMÄRK: Anda ettekujutust suhete süsteemist, kuidas me ühendume geneetiliselt ja mis probleemid tekivad suhetes.

Palju probleeme, millega me puutume oma elus kokku, on seotud tõsiste ja keeruliste asjaoludega meie omavahelistes suhetes, nii isiklikes kui ka professionaalsetes. Inimesele iseloomulik oma sisemusest arusaamatus mõjutab ka tema suhteid. Oma reeglitega suhete aluseks on oma geneetiliselt sisserajatud süsteem.

Iseendana olla, see tähendab lasta oma ellu neid, kes teile tõesti sobivad. Need teadmised aitavad teil teha seda kergesti ja lihtsalt, et te saaksite nii palju kui võimalik kasu sobivamate inimestega suhtlemisest.
Antud loeng on kahe inimese omavahelistest suhetest. Vanemate jaoks annab see loeng võimalust paremini mõista oma lastega ühendumise protsessi. Naise ja mehe jaoks on see loeng nende omavaheliste suhete probleemide lahendamise võti.

KAVAS:

 • Tutvumine, kogemused, ootused.
 • Meie unikaalsuse potentsiaal. Kas meile on vajalikud suhted või mitte?
 • Miks me astume suhtesse?
 • Mis tõmbab meid teise inimese ligi?
 • Kuidas tekib paar?
 • Kaks viisi, kuidas astuda suhtesse.
 • Missugused partnerlussuhted muutuvad põrguks?
 • Miks mõnede inimestega on rakse läbi saada?
 • Mis jõud ei anna abieluinimestele lahku minna?
 • OtSuste vastuvõtmise strateegiad ja suhtesse astumise hetk
 • Elutarkus, mida me saame suhetest
 • Kuidas vastastikune arusaamine ja lugupidamine aitavad teha teie elust põnevat reisi?

 

Seminar “VANEMAD JA LAPSED. SUHETE KEERULISUS JA POTENTSIAAL”

EESMÄRK: Anda ülevaadet lugupidavatest vanemate ja laste omavahelistest suhetest.

Inimese Disain on teadus laste jaoks. See on loodud selleks, et vanemad kasvataksid oma lapsi vastavalt nende loomusele. Aga need teadmised ja oskused jõuavad lasteni ainult nende vanemate ja lähedaste kaudu. Individuaalse kaardi põhjal saab selgitada välja, mis on kõige soodsamad tingimused lastele, et tugevdada nende loomust ja kasvatada neid, arvestades nende unikaalsust.

KAVAS:

 • Tutvumine, kogemused ja ootused
 • Missugused uued kasvatamisele lähenemise viisid avab Inimese Disain?
 • Ema roll lapse kasvatamisel
 • Mida tuleb silmas pidada kuni 7aastase lapse kasvatamisel?
 • Energeetilised ja mitte-energeetilised lapsed. Kuidas nendega läbi saada?
 • Mida teha emotsionaalsete lastega?
 • Kuidas suhtuda nutmisse?
 • Romantilised ja kurvad lapsed. Kuidas arendada loomingulisuse potentsiaali?
 • Miks mõned lapsed karvdavad magada üksi?
 • Kas lastel on vaja tegelda spordiga?
 • Mis lastel võivad olla tervisehäireid ja kuidas nendega toime tulla?
 • Paremad ja vasakud lapsed. Nende erinevused?
 • Geneetiline imperatiiv ja kiindumine sõpradesse.

 

Seminar “LAPSE ARENG. TÄHTSAD MOMENDID”

EESMÄRK: Antud seminari eesmärgiks on anda ülevaadet Inimese Disaini unikaalsest süsteemist ja selle rakendamisest laste kasvatamisel, mille juures arvestatakse nende tõelist olemust. 

KAVAS:

 • Tutvumine, kogemused ja ootused.
 • Missuguseid uusi kasvatamisele lähenemise viise avab meile Inimese Disain?
 • Mida me saame lapse kaardilt näha?
 • Mis on tähtis kuni 7aastase lapse arengus?
 • Toitumise erinevad tüübid ja nende mõju aju arengule.
 • Loodus ja kasvatamine. Kuidas mitte kahju tekitada?
 • Energeetilised ja mitte-energeetilised lapsed
 • Lapse areng vastavalt tema tüübile

 

Seminar «VANEMAD JA LAPSED. GENEETILISTE TÜÜPIDE VASTASTIKUNE MÕJU»

EESMÄRK: Kaasaegses elus on vanemate roll palju muutunud. Kuid traditsioonilised harjumused takistavad meie arusaamist sellest protsessist ja me oleme harjunud tegutsema nii, et ei võimalda lastel areneda kooskõlas nende olemusega.

Ema annab lapsele edasi minimudeli ümbritsevast maailmast ja seletab, kuidas selles elada, tuginedes oma kogemustele ja teadmistele.

Esialgu me hakkame küsitlema geneetlisi Tüüpe. Me vaatame, mis Tüübist on laps, mis Tüübist on vanemad, mis eelistusi me saame, mis raskusi seoses sellega kasvatmisprotsessis tekkib.

KAVAS:

 • Geneetiline imperatiiv ja meie elu muutused
 • Ema ja isa rollid lapse kasvatamisel
 • Emade kasvatamise ja ohvrimeelsuse protsessist
 • Lapsed – Generaatorid ja erinevast tüübist vanemad
 • Lapsed – Projektorid ja erinevast tüübist vanemad
 • Lapsed – Manifestorid ja erinevast tüübist vanemad
 • Lapsed – Reflektorid ja erinevast tüübist vanemad
 • Oidipuse ja Elektra kompleksid ja miks lapsed esitavad vanematele väljakutse?

 

Seminar “MEIE PSÜHHOLOOGILISED ROLLID”

EESMÄRK: Me jätkame Inimese Disaini süsteemi uurimist ja lähenesime veel ühe põhikomponendi juurde. Profiil on elustiili kujundamise algus, meie saatus, mis on esitatud kostüümina. See on “kostüüm”, milleni me kasvame üles. See võib tunda ebamugavana ja rikutud meie vale “Mina” poolt, võib aga paista paras siis, kui me mängime oma tõelist rolli. Profiili teema on väga lai ja nõuab detailset uuringut.

KAVAS:

 • Teadlik ja alateadlik meie mehhaanikas
 • Kuidas me näeme meie rolli kaardilt?
 • Kuus esmast rolli
 • Uurija: sisemine uurimine, ebakindlus, empaatiavõime
 • Üksiklane: loomulikkus, projektsioon, demokraat
 • Kannataja: proovid ja vead, muutmine ja kohanemine
 • Oportunist: mõjutamine, sõbralikkus, loobumine
 • Ketser: universaliseerimine, projektsioon, kindral
 • Rollimudel: administraator, optimist, rahuvalvaja
 • Kuidas läbi saada eri profiilist inimestega?

Seminar “MEIE PSÜHHOLOOGILISED ROLLID”

EESMÄRK: Meie tervisega seotud iseärasuste aluseks on see, kuidas toimivad meie teadlik isiksus ja alateadlik keha. Isiksus ei mõista ja ei võta omaks keha, selle tulemusena tekitab probleeme iseendale ja teistele inimestele. Seminari ajal me hakkame käsitlema meie alateadliku osa iseärasusi ja seda, kuidas need avalfuvad erinevate profiilide tervises. Profiil on meie psühholoogiline roll ja geneetilise osa alus. Kui me ei pööra sellele_ mis on juba meisse pandud, tähelepanu, siis meil on tervisehäireid.

Me jätkame Inimese Disaini süsteemi aspektidega tutvumist ja käsitleme veel üht osa, s.o profiil ja tema mõju tervisele.

KAVAS:

 • Profiil on meie elu eesmärk ja selle läbielamine tervislikul viisil
 • Kuidas avaldub meie psühholoogiline tervis?
 • Kuidas avaldub meie füüsiline tervis?
 • 12 profiili ja tervis
 • Keha pärilik nõrkus ja traumade risk
 • Keha pärilikud haigused ja kes nakatab meid?
 • Kellel haigus tekkib väga sügaval tasemel, areneb kaua ja on raske diagnoositav?
 • Kellel on tihti vaja profülaktilised ülevaatused?

 

Seminar “PEREKONNA AJALUGU. SISSEJUHATUS PEREPSÜHHOLOOGIASSE”

EESMÄRK: Tihti ei anna perekond arenguruumi oma liikmetele. Paljud meist mängivad perekonnas traditsioonilisi rolle ja jäävadki neid mängima kogu elu. See on geneetilise imperatiivi programm. Nii on vaja selleks, et ellu jääda. Kaasaegne ühiskond on palju muutunud, sellega on muutunud ka perekondlikud rollid. Need muutused peavadki mõjuma ka laste kasvatamist.

Seminari ajal me uurime perekonna kontseptsiooni ellujäämise mehhaanilise funktsioonina Inimese Disaini süsteemi alal. Käsitleme, kuidas see mõjutab meid ja meie lapsi.

KAVAS:

 • Kuidas on muutunud ühiskond alates 1781. aastast?
 • Lapsed ja perekonna rolli vähendamine alates 1961. aastast.
 • Üksikute naiste ja üksikemade arvu kasvamine
 • „Normaalsete” perekondade ümberkorraldus tänapäeval
 • Teiste täiskasvanute tähtis roll (v.a vanemad)
 • Perekonna energia – geneetilise imperatiivi liikuv jõud
 • Kellel on hea peres ja rühmas, kuid kellel on parem üksi?
 • Miks me käitume oma perekonnas teatud viisil?
 • Miks mõnedes perekondades on distsipliin, kuid teisteski pole seda?
 • Miks mõned pered armastavad reisimist, teised jäävadki kohale?
 • Mis probleeme me arutame peres?
 • Missugused soovitused võivad olla perekondlike probleemide lahendamiseks?

 

KOOLITAJAD: Inimese Disaini Rahvusvahelise Kooli giidid (IHDS) Jelena Tihhonova (Eesti) ja Tatjana Korobenko (Venemaa, Sankt-Peterburg)

Pakume võimalust osaleda ONLINE presentatsioonis. Kui te ei saa isiklikult presentatsioonile tulla ja soovite läbida Interneti kaudu, siis registreerudes märkige , palun, sõna „ONLINE“ .